Джоана Нимън, президент на ЕМФ: Изключително важно е гласът на младите хора да бъде чут

Джоана Нимън, президент на ЕМФ: Изключително важно е гласът на младите хора да бъде чут

На 16 ноември във Варна, която е Европейска младежка столица 2017, беше обявена ЕМС за 2019 г. На събитието, което привлече хиляди варненци в Двореца на културата и спорта, за титлата се бориха пет града:  Манчестър (Великобритания), Амиен (Франция), Нови Сад (Сърбия), Перуджа (Италия) и Дери Страбан (Северна Ирландия). Победител стана Нови Сад. Церемонията беше повод да поговорим с Джоана Нимън, президент на Европейския младежки форум за титлата и какво означава тя за градовете, които са нейни носители.

- Госпожо Нимън, каква е основната характеристика на титлата Европейска младежка столица?

- Много и различни градове са носители на титлата ЕМС. Общото между тях е, че те работят за изграждането на по-добра среда и възможности за развитие на младите хора, за даването им на достъп до процесите на вземане на решения, за спазване на техните права.

- Какви са основните проблеми, с които се сблъскват младите хора в Европа днес?

- Един от ней-сериозните проблеми е младежката безработица в Европа. Младите хора трудно си намират работа, трудно си намират и качествена и перспективна работа – с подходящо заплащане, добри условия на труд и стабилност. Друго предизвикателство пред младите хора е да бъдат част от обществото в смисъл, да имат достъп до взимането на решения на различно ниво и да бъдат активни граждани.

 - Ако трябва да опишене титлата Европейска младежка столица с три думи, кои ще са те?

- Енергия, виталност, ангажимент.

- Какви са ползите от титлата „Европейска младежка столица“ за града, който е нейн носител?

- Титлата дава възможност за подобряване на достъпа на младите хора в съответния град до взимането на различни решения, дава възможност реално да бъде чут гласа им, да проявят своята креативност. Титлата създава добри практики, не само в съответния град за начини, по които може да се осигури достъп на младите хора до взимането на решения.

- Защо е важно младите хора да бъдат чути?

- Защото ние, младите хора, сме част от обществото. В момента нашият глас не винаги се зачита. Не винаги имаме достъп до права. Ето защо е от решаващо значение гласът на младите хора да бъде чут, да се променят обществените нагласи в това отношение и за да стане живота в Европа по-добър.

 - Носителят на титлата Европейска младежка столица 2019 е Нови Сад. Какво очаквате от града?

- Нови Сад има огромни очаквания от титлата и аз наистина се надявам да видя големи промени, истински ангажимент, които ще осигурят  чуваемост на младите хора в града. Надявам се, че като част от инициативата ще бъдат създазени нови структури и възможности за реализация на младите хора. 

Интервю на Соня Голини

Последни новини