Открита е процедура по набиране на проекти по още едно направление от програма „Варна – Европейска младежка столица”

Повече информация за това ключово направление може да бъде открита в насоките за кандидатстване, достъпни на онлайн платформата за подаване на проектни предложения.