Покана от ЕМС за втора информационна среща по Направление 5 на фонд „Култура”

Направление 5: Европейска младежка столица – Вълна на иновации е в следните направления: 5.1 Мрежа на младежки зони и читалища; 5.2 Проект за милиони – Инно Варна; 5.3 Варненска младежка медийна академия в програмата на Варна ЕМС 2017 – Вълна на иновации във фестивалите на Варна;

ЕМС организира срещи с представители на идейни проекти, одобрени по фонд „Култура”

13 часа: 5.1 Мрежа на младежки зони и читалища; 14,30 часа: 5.3 Варненска Младежка Медийна Академия в програмата на Варна – ЕМС 2017 – Вълна на Иновации във фестивалите на Варна; 16 часа: 5.2 Проект за Милиони – ИННО - Варна;

Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на първа сесия по Направление 5 на фонд "Култура"

Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи чрез деловодството на Община Варна.
Close
Close