17 Мар 2016

The Youth Pro

Младите професионалисти предвижда създаване на образователно-консултативна мрежа, посветена на кариерното развитие. В рамките на тази мрежа ще бъдат организирани тематични конференции и семинари с участието на държавни институции и компании, трудови борси и кариерни форуми. Фокусът на инициативата е социалното предприемачество.