17 Мар 2016

InnoThinkTank

Фокусът на InnoThinkTank е градското развитие и възможността на млади хора да участват в неговото планиране.  За да подпомогнем този процес, ще организираме събития за създаване на връзка между тях и институциите, отговорни за изпълнението на тези политики. Те ще бъдат под формата на местни, национални и международни обучения, семинари, конференции, конкурси и др., които засягат перспективите и възможностите за решения на текущи проблеми във Варна (уязвими градски зони, необитавани сгради и др.).