17 Мар 2016

InnoJump

InnoJump включва серия от активности, насочени към младежи, които към момента не са ангажирани с обучение или работа. Крайната цел е те да бъдат привлечени към активен и пълноценен начин на живот.  Това ще стане чрез въвеждане на социални иновации, насочени към социалното включване и насърчаване на развитието на професионална кариера на младежи в областта на развлекателните и творчески отрасли, които дават възможност за реализация в градска/туристическа среда.