17 Мар 2016

Мрежа на младежки центрове и читалища

То предвижда създаването на програма „Ноктурно“, насочена към читалища и младежки центрове. Целта на програмата, която ще се ръководи от младежи, е да съдейства за преобразяването на пространствата и надграждането на ресурсите в интерес на младите хора.

За това направление могат да кандидатстват проекти, насочени към младежи, които започват най-рано в 17:30 ч. и завършват не по-рано от полунощ, които да се извършват в читалища или младежки центрове. Приоритет се дава на проекти, които са регулярни във времето и работят в сътрудничество с музеи, галерии, арт магазини и др. Стойността, която ще се финансира е до 15 000 лв. на проект.

От кандидатите се изисква съфинансиране в размер на 30% от бюджетната сума. За кандидатстването по този проект е задължително наличието на споразумение между младежки организации и читалища.

За допълнителни въпроси, свързани с направление 5, можете да се свържете на info@varna2017.bg.

Документите могат да бъдат разгледани на нашия сайт. Кандидатстването обаче се извършва само по описаната по-долу процедура.

формуляр за кандидатстванеприложение 1приложение 2приложение 3допълнителни указаниякарта за оценка

Документи за кандидатстване можете да подавате по един от двата начина:

1.По електронен път на адрес http://fund.varnaculture.bg, след регистрация.  Ако имате регистрация в програмата от 2016г., не се изисква нова.

2. На хартиен носител (1 бр.), придружени със CD, USB – 1 бр. в деловодство на Община Варна на адрес: гр. Варна 9000, бул. "Осми приморски полк" 43 до Дирекция "Култура и духовно развитие".

За допълнителна информация:

Адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000

Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760

Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg