17 Мар 2016

Варненска младежка медийна академия

УСЛОВИЯ ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ ЗА „ВАРНЕНСКА МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ“
Участниците трябва да представят как биха промотирали  Концепцията "Варна -Европейска младежка столица - 2017", като използват различни прийоми даващи им възможност да покажат своите способности за подбор, подготовка, представяне и популяризиране на събития чрез  различни канали за  информация.
 • Допустимите участници трябва да са:
 • Млади хора от Варна, България и Европа, които желаят да развият кариерата си в маркетинг, комуникации, ПР, аудио-визуални, офлайн и онлайн медии;
 • Студенти в сферата на комуникациите и журналистиката;
 • Млади професионалисти в сферата на медиите и комуникациите (от 15 до 35 години);
 • Представители на неправителствени организации (от 15 до 35 години);
 • Браншови организации в сферата на комуникациите;
 • Образователни институции.
Задължително условие е владеенето на английски език, тъй като съществена част от обученията в програмата ще бъдат на английски език.
Желаещите да участват трябва да изпратят проект как биха промотирали  Концепцията „Варна Европейска Младежка Столица 2017“. Кандидатурата може да включва:
 • Снимка;
 • Видео;
 • Маркетинг стратегия за брандиране на Варна Европейска Младежка Столица 2017;
 • Репортаж;
 • ПР стратегия.
Всички творби трябва да са авторски. При избор за публикуване, авторът, а ако е непълнолетен - родител или настойник, трябва да подпише декларация, с която да гарантира оригиналността на творбата и да преотстъпи авторските й права на Сдружение „Варна Европейска Младежка Столица 2017“
Кандидатурите на всички одобрени участници ще бъдат публикувани в уебсайта на Варна Европейска Младежка Столица 2017.- https://varna2017.bg/bg.
 Материалите, заедно с  автобиография на автора се подават от 07 - 12 юли 2017 г. на адрес info@varna2017.bg
 Резултатите ще бъдат обявени на 14 юли 2017 г. в уебсайта на Сдружение „Варна Европейска Младежка Столица 2017“.
 Програмата стартира най-рано на 16 юли и продължава до 30 юли 2017 г.

Двата основни модула на безплатното обучение ще бъдат следните:
Курс „Журналистика” – Курсът  ще  запознае участниците с очарователния свят на печатните и онлайн медии. Право, етика и история на журналистиката ще допълнят основните учебни раздели: репортаж, писане, редактиране, фотография, реклама, дизайн, PR, управление и работа в екип.
Курс „Творческо писане” - Курсът  ще акцентира върху подобряване уменията за изразяване на участниците с помощта на писменото слово. Те ще комуникират чрез различни методи като: проучване на процеса на писане, поезия, разкази, пиеси 6и жанрове. Участниците ще четат, тълкуват и анализират различни стихове и кратки художествени творби от различни автори.