29 - 30Юли

Творческа работилница по проект Get involved, fall in love with Varna

ДЕТАЙЛИ
Начало
2017-07-29 10:00
Край
2017-07-30 18:00
Варна 2017
Таляна
Анаморфика ЕООД
За събитието
Проектът е втора част и продължение на проекта Get involved, fall in love with Varna, и цели мултиплициране на общия ефект от двата проекта този път чрез даването на възможност на широк кръг от младежи да допринесат за генерирането на иновативни решения посредством включването в мозъчни тръстове между представители на различни социални групи и експерти и лица, взимащи решения за превеждането на местни, национални и европейски политики в непринудения диалог, който поредица от игри в човешки мащаб и настолни игри, ще предоставят. Проектът предвижда плавния преход между участието в игра и влизането в диалог за генериране на идеи за разрешаване на съществуващи проблеми и предизвикателства в градската среда и в отношението на хората към нея. Ключово за успехът на събитията е именно създаването на неформална комуникация и премахване на бариерите, които са неразделна част от формалните форми на комуникация с институциите. Форматът разчита на споделянето и откриването на съмишленици както между представители на различни групи, така и обединението в полза на разрешаването на общ проблем, на хора, обитаващи даден район. Акцентът при провеждане на събитията ще бъде поставен най-вече връху развитието на Таляна като артистично градско пространство така, а собствениците на имоти и бизнес и живущите в района да могат да са активна част при генерирането на възможни решения и идеи за реализация в квартала. Самото генериране на идеи и ангажираност ще бъде реализирано посредством провеждането на поредица от събития, на които ще бъдат поканени за участие представители на местната, националната и европейските власти, а обсъжданите на срещата проблеми и идеите, родени в хода на събитията ще бъдат обобщени и доразвити в конкретни модели за геймификация в градската среда и включени в двуезична електронна книга, част от проекта. За да може информацията да бъде достъпна и отворена за допълване от по-широк кръг хора, ще бъде изградена онлайн платформа, която ще продължи да съществува и да се използва и след приключване на проекта.
Всички събития