24 - 10Юли - Нов

Подготовка, изработка и изпълнение на макет по одобрен идеен проект на проект "Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона"

ДЕТАЙЛИ
Начало
2017-07-24
Край
2017-11-10
Варна 2017
Център
Икономически университет - Варна
За събитието
Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно - рекреационна зона в кв. „Левски“, гр. Варна има за основна цел да предложи оптимални варианти за ревитализация на два несъседни градски терена - междублокови пространства, разположени в жилищен квартал „Левски“. Общественото пространство, предназначено за облагородяване е с площ над 7 дка. В дейностите, включени в изпълнението на проектното предложение е заложено участието на заинтересовани страни, представители на целевата група, които да генерират идеи и да споделят своите виждания с цел най-добро усвояване и насищане с функции на двата терена, обект на идейния проект. На следващ етап от изпълнението на проектното предложение е предвидено представяне разработените идейни проекти на вниманието на лицата, вземащи решения за провеждането на местни политики относно градското развитие и обсъждане на неговата функционалност, приложимост и адекватност от институционална гледна точка.
Всички събития