Иван Портних

Председател на Управителния съвет на Сдружение "Варна- Европейска младежка столица". Кмет на Варна

Биляна Раева

Представител на Община Варна в Управителния съвет на Сдружение "Варна- Европейска младежка столица"

Лилия Еленкова

Заместник-председател на Управителния съвет на сдружение "Варна-Европейска младежка столица"

Боян Симеонов

Член на Управителния съвет на сдружение "Варна-Европейска младежка столица"

Васил Ставрев

Член на Управителния съвет на сдружение "Варна-Европейска младежка столица"

Диана Благоева

Член на Управителния съвет на сдружение "Варна-Европейска младежка столица"

Веселин Илиев

Член на Управителния съвет на сдружение "Варна-Европейска младежка столица"

Димитър Василев

Член на Управителния съвет на сдружение "Варна-Европейска младежка столица"

Здравко Василев

Член на Управителния съвет на сдружение "Варна-Европейска младежка столица"

Мирчо Христов

Изпълнителен директор на сдружение „Варна–Европейска младежка столица”

Яна Събева

Заместник-изпълнителен директор "Комуникации и фондонабиране" на сдружение "Варна-Европейска младежка столица"

Елина Райнова

Заместник-изпълнителен директор "Административна дейност" на сдружение "Варна - Европейска младежка столица"

Пламен Сашев

Координатор "Големи събития" на сдружение "Варна-Европейска младежка столица"

Магдалена Добрева

Административен координатор на сдружение "Варна-Европейска младежка столица"
Close
Close