ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Организираме съвместно обучение по фондонабиране с ОИЦ - Варна

По време на събитието ще бъдат представени възможности за финансиране по оперативни и хоризонтални програми на ЕК, както и начини за фондонабиране, създаване на партньорства и видове корпоративно финансиране.

Организираме съвместно обучение по фондонабиране с ОИЦ - Варна

По време на събитието ще бъдат представени възможности за финансиране по оперативни и хоризонтални програми на ЕК, както и начини за фондонабиране, създаване на партньорства и видове корпоративно финансиране.
Close
Close